image image image image image

Mark och anläggningsarbeten

Från planeringsarbete till färdig väg.

Hos GEAB erbjuder vi tjänster, allt från schakt till vatten och avloppsarbeten

Vi erbjuder dessa tjänster inom markarbeten

* Grävning

* Vägarbeten

* Muddring

* Finplanering

* Vatten och avloppsarbeten

* Enskilda avlopp (GEAB har godkänt certfikat)

* Matjord