image image image

Betongarbeten

Från planeringsarbete till färdiggjutet objekt.

Hos GEAB erbjuder vi tjänster, allt från schakt till färdig betongplatta

Vi erbjuder dessa tjänster inom betong

* Husgrunder

* Grundläggning

* Fundament

* Formsättning

* Betongväggar

* Källargrunder

* Betongvalv

* Betongtrappor

* Stödmurar