image image image image image

Välkommen till GEAB.

GEAB är ett mark och anläggningsföretag som jobbar med allt från små servicejobb till totalentreprenader.

Våra beställare är i första hand statliga verk, kommuner, byggföretag, industrier och privatpersoner.